Πέμπτη, 25 Αυγούστου 2011

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΗΣ Ε.Π.Σ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2011-12

Οι αγώνες της Α’ Ερασιτεχνικής κατηγορίας της ΕΠΣ Γρεβενών 

1ος   ΓΥΡΟΣ

1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ
ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ
ΚΕΡAYNOΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΡΕΠΟ
ΑΦΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΛΗΡΑΧΗΣ
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΤΕΑΣ
ΚΑΜΒΟΥΝΙΑΚΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
Δ.Ν.ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ
ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΚΙΒΩΤΟΥ
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΕΓΑΡΟΥ
Π.Ν.ΠΟΝΤΙΝΗΣ
Α.Ε. ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ – ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΟΥ
ΑΟ ΣΕΙΡΗΝΑ2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΚΕΡAYNOΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ
ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ
ΑΦΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ
ΡΕΠΟ
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΤΕΑΣ
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΛΗΡΑΧΗΣ
Δ.Ν.ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ
ΚΑΜΒΟΥΝΙΑΚΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΕΓΑΡΟΥ
ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΚΙΒΩΤΟΥ
Α.Ε. ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ – ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΟΥ
Π.Ν.ΠΟΝΤΙΝΗΣ
ΑΟ ΣΕΙΡΗΝΑ3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ
ΑΦΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΤΕΑΣ
ΚΕΡAYNOΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Δ.Ν.ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ
ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΕΓΑΡΟΥ
ΡΕΠΟ
Α.Ε. ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ – ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΟΥ
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΛΗΡΑΧΗΣ
ΑΟ ΣΕΙΡΗΝΑ
ΚΑΜΒΟΥΝΙΑΚΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
Π.Ν.ΠΟΝΤΙΝΗΣ
ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΚΙΒΩΤΟΥ4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΤΕΑΣ
ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ
ΑΦΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ
Δ.Ν.ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ
ΚΕΡAYNOΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΕΓΑΡΟΥ
ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ
Α.Ε. ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ – ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΟΥ
ΡΕΠΟ
ΑΟ ΣΕΙΡΗΝΑ
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΛΗΡΑΧΗΣ
Π.Ν.ΠΟΝΤΙΝΗΣ
ΚΑΜΒΟΥΝΙΑΚΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΚΙΒΩΤΟΥ5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ
Δ.Ν.ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΕΓΑΡΟΥ
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΤΕΑΣ
Α.Ε. ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ – ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΟΥ
ΑΦΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ
ΑΟ ΣΕΙΡΗΝΑ
ΚΕΡAYNOΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Π.Ν.ΠΟΝΤΙΝΗΣ
ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ
ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΚΙΒΩΤΟΥ
ΡΕΠΟ
ΚΑΜΒΟΥΝΙΑΚΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΛΗΡΑΧΗΣ6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΕΓΑΡΟΥ
ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ
Δ.Ν.ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ
Α.Ε. ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ – ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΟΥ
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΤΕΑΣ
ΑΟ ΣΕΙΡΗΝΑ
ΑΦΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ
Π.Ν.ΠΟΝΤΙΝΗΣ
ΚΕΡAYNOΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΚΙΒΩΤΟΥ
ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ
ΚΑΜΒΟΥΝΙΑΚΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
ΡΕΠΟ
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΛΗΡΑΧΗΣ7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ
Α.Ε. ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ – ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΟΥ
ΑΟ ΣΕΙΡΗΝΑ
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΕΓΑΡΟΥ
Π.Ν.ΠΟΝΤΙΝΗΣ
Δ.Ν.ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ
ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΚΙΒΩΤΟΥ
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΤΕΑΣ
ΚΑΜΒΟΥΝΙΑΚΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
ΑΦΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΛΗΡΑΧΗΣ
ΚΕΡAYNOΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΡΕΠΟ
ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΟ ΣΕΙΡΗΝΑ
ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ
Α.Ε. ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ – ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΟΥ
Π.Ν.ΠΟΝΤΙΝΗΣ
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΕΓΑΡΟΥ
ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΚΙΒΩΤΟΥ
Δ.Ν.ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ
ΚΑΜΒΟΥΝΙΑΚΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΤΕΑΣ
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΛΗΡΑΧΗΣ
ΑΦΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ
ΡΕΠΟ
ΚΕΡAYNOΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ


9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ
Π.Ν.ΠΟΝΤΙΝΗΣ
ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΚΙΒΩΤΟΥ
ΑΟ ΣΕΙΡΗΝΑ
ΚΑΜΒΟΥΝΙΑΚΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
Α.Ε. ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ – ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΟΥ
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΛΗΡΑΧΗΣ
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΕΓΑΡΟΥ
ΡΕΠΟ
Δ.Ν.ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ
ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΤΕΑΣ
ΑΦΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ
ΚΕΡAYNOΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΚΙΒΩΤΟΥ
ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ
Π.Ν.ΠΟΝΤΙΝΗΣ
ΚΑΜΒΟΥΝΙΑΚΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
ΑΟ ΣΕΙΡΗΝΑ
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΛΗΡΑΧΗΣ
Α.Ε. ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ – ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΟΥ
ΡΕΠΟ
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΕΓΑΡΟΥ
ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ
Δ.Ν.ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ
ΚΕΡAYNOΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΤΕΑΣ
ΑΦΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ
ΚΑΜΒΟΥΝΙΑΚΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΛΗΡΑΧΗΣ
ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΚΙΒΩΤΟΥ
ΡΕΠΟ
Π.Ν.ΠΟΝΤΙΝΗΣ
ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ
ΑΟ ΣΕΙΡΗΝΑ
ΚΕΡAYNOΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Α.Ε. ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ – ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΟΥ
ΑΦΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΕΓΑΡΟΥ
Δ.Ν.ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΤΕΑΣ12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΛΗΡΑΧΗΣ
ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ
ΚΑΜΒΟΥΝΙΑΚΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
ΡΕΠΟ
ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΚΙΒΩΤΟΥ
ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ
Π.Ν.ΠΟΝΤΙΝΗΣ
ΚΕΡAYNOΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΟ ΣΕΙΡΗΝΑ
ΑΦΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ
Α.Ε. ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ – ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΟΥ
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΤΕΑΣ
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΕΓΑΡΟΥ
Δ.Ν.ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ
ΡΕΠΟ
ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΛΗΡΑΧΗΣ
ΚΕΡAYNOΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΑΜΒΟΥΝΙΑΚΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
ΑΦΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ
ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΚΙΒΩΤΟΥ
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΤΕΑΣ
Π.Ν.ΠΟΝΤΙΝΗΣ
Δ.Ν.ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ
ΑΟ ΣΕΙΡΗΝΑ
Α.Ε. ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ – ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΟΥ
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΕΓΑΡΟΥ2ος   ΓΥΡΟΣ

14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ
ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ
ΡΕΠΟ
ΚΕΡAYNOΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΛΗΡΑΧΗΣ
ΑΦΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ
ΚΑΜΒΟΥΝΙΑΚΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΤΕΑΣ
ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΚΙΒΩΤΟΥ
Δ.Ν.ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ
Π.Ν.ΠΟΝΤΙΝΗΣ
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΕΓΑΡΟΥ
ΑΟ ΣΕΙΡΗΝΑ
Α.Ε. ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ – ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΟΥ15η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ
ΚΕΡAYNOΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΦΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ
ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΤΕΑΣ
ΡΕΠΟ
Δ.Ν.ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΛΗΡΑΧΗΣ
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΕΓΑΡΟΥ
ΚΑΜΒΟΥΝΙΑΚΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
Α.Ε. ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ – ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΟΥ
ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΚΙΒΩΤΟΥ
ΑΟ ΣΕΙΡΗΝΑ
Π.Ν.ΠΟΝΤΙΝΗΣ16η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΦΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ
ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ
ΚΕΡAYNOΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΤΕΑΣ
ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ
Δ.Ν.ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ
ΡΕΠΟ
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΕΓΑΡΟΥ
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΛΗΡΑΧΗΣ
Α.Ε. ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ – ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΟΥ
ΚΑΜΒΟΥΝΙΑΚΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
ΑΟ ΣΕΙΡΗΝΑ
ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΚΙΒΩΤΟΥ
Π.Ν.ΠΟΝΤΙΝΗΣ17η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΤΕΑΣ
Δ.Ν.ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ
ΑΦΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΕΓΑΡΟΥ
ΚΕΡAYNOΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Α.Ε. ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ – ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΟΥ
ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ
ΑΟ ΣΕΙΡΗΝΑ
ΡΕΠΟ
Π.Ν.ΠΟΝΤΙΝΗΣ
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΛΗΡΑΧΗΣ
ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΚΙΒΩΤΟΥ
ΚΑΜΒΟΥΝΙΑΚΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ18η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Δ.Ν.ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ
ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΤΕΑΣ
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΕΓΑΡΟΥ
ΑΦΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ
Α.Ε. ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ – ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΟΥ
ΚΕΡAYNOΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΟ ΣΕΙΡΗΝΑ
ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ
Π.Ν.ΠΟΝΤΙΝΗΣ
ΡΕΠΟ
ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΚΙΒΩΤΟΥ
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΛΗΡΑΧΗΣ
ΚΑΜΒΟΥΝΙΑΚΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ19η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΕΓΑΡΟΥ
Α.Ε. ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ – ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΟΥ
Δ.Ν.ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ
ΑΟ ΣΕΙΡΗΝΑ
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΤΕΑΣ
Π.Ν.ΠΟΝΤΙΝΗΣ
ΑΦΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ
ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΚΙΒΩΤΟΥ
ΚΕΡAYNOΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΑΜΒΟΥΝΙΑΚΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΛΗΡΑΧΗΣ
ΡΕΠΟ20η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Α.Ε. ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ – ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΟΥ
ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΕΓΑΡΟΥ
ΑΟ ΣΕΙΡΗΝΑ
Δ.Ν.ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ
Π.Ν.ΠΟΝΤΙΝΗΣ
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΤΕΑΣ
ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΚΙΒΩΤΟΥ
ΑΦΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ
ΚΑΜΒΟΥΝΙΑΚΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
ΚΕΡAYNOΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΛΗΡΑΧΗΣ
ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ
ΡΕΠΟ21η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ
ΑΟ ΣΕΙΡΗΝΑ
Π.Ν.ΠΟΝΤΙΝΗΣ
Α.Ε. ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ – ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΟΥ
ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΚΙΒΩΤΟΥ
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΕΓΑΡΟΥ
ΚΑΜΒΟΥΝΙΑΚΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
Δ.Ν.ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΛΗΡΑΧΗΣ
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΤΕΑΣ
ΡΕΠΟ
ΑΦΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ
ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ
ΚΕΡAYNOΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


22η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Π.Ν.ΠΟΝΤΙΝΗΣ
ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ
ΑΟ ΣΕΙΡΗΝΑ
ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΚΙΒΩΤΟΥ
Α.Ε. ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ – ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΟΥ
ΚΑΜΒΟΥΝΙΑΚΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΕΓΑΡΟΥ
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΛΗΡΑΧΗΣ
Δ.Ν.ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ
ΡΕΠΟ
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΤΕΑΣ
ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ
ΚΕΡAYNOΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΦΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ23η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ
ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΚΙΒΩΤΟΥ
ΚΑΜΒΟΥΝΙΑΚΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
Π.Ν.ΠΟΝΤΙΝΗΣ
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΛΗΡΑΧΗΣ
ΑΟ ΣΕΙΡΗΝΑ
ΡΕΠΟ
Α.Ε. ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ – ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΟΥ
ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΕΓΑΡΟΥ
ΚΕΡAYNOΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Δ.Ν.ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ
ΑΦΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΤΕΑΣ24η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΚΑΜΒΟΥΝΙΑΚΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ
ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΚΙΒΩΤΟΥ
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΛΗΡΑΧΗΣ
Π.Ν.ΠΟΝΤΙΝΗΣ
ΡΕΠΟ
ΑΟ ΣΕΙΡΗΝΑ
ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ
Α.Ε. ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ – ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΟΥ
ΚΕΡAYNOΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΕΓΑΡΟΥ
ΑΦΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΤΕΑΣ
Δ.Ν.ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ25η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΛΗΡΑΧΗΣ
ΡΕΠΟ
ΚΑΜΒΟΥΝΙΑΚΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ
ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΚΙΒΩΤΟΥ
ΚΕΡAYNOΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Π.Ν.ΠΟΝΤΙΝΗΣ
ΑΦΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ
ΑΟ ΣΕΙΡΗΝΑ
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΤΕΑΣ
Α.Ε. ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ – ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΟΥ
Δ.Ν.ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΕΓΑΡΟΥ26η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΡΕΠΟ
ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΛΗΡΑΧΗΣ
ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ
ΚΑΜΒΟΥΝΙΑΚΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
ΚΕΡAYNOΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΚΙΒΩΤΟΥ
ΑΦΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ
Π.Ν.ΠΟΝΤΙΝΗΣ
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΤΕΑΣ
ΑΟ ΣΕΙΡΗΝΑ
Δ.Ν.ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΕΓΑΡΟΥ
Α.Ε. ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ – ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου